Komunikat Dyrektora Szkoły

24 marca, 2020

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 okres czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły został przedłużony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do 10.04.2020r.

W dniach od 25.03.2020 r. do 10.04.2020 r. zadania Zespołu Szkół nr 5 w Ełku oraz Szkoły Policealnej nr 5 (Wydział Zaoczny) realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Informacje o sposobie i trybie organizacji zdalnego nauczania zostały przekazane w dzienniku elektronicznym.

Kazimierz Czepułkowski, Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Ełku