Wyniki egzaminu, składanie deklaracji poprawkowych na egzamin zawodowy sesja czerwiec-lipiec 2020

20 marca, 2020

W dniu 20 marca 2020 r. o godz. 10:00 zostaną opublikowane wyniki egzaminu zawodowego.

  • Wyniki egzaminu Formuła 2012 (klasy czwarte) – zdający otrzymali paski z loginem i hasłem do odczytania wyników, proszę zalogować się na stronę OKE Łomża ->> WYNIKI EGZAMINU.
  • Wyniki egzaminu Formuła 2017 (klasy trzecie i Wydział Zaoczny) – zdający otrzymają wyniki w formie SMS lub maila, jeżeli dane te zostały udostępnione w systemie informatycznym SIOEPKZ.

Jednocześnie informujemy, że świadectwa oraz dyplomy zostaną przekazane uczniom/słuchaczom w późniejszym czasie w szkole.

Złożenie deklaracji do egzaminu przeprowadzanego w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. przez osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń – luty 2020 r.

Osoby, które nie zdały EPKwZ w sesji styczeń–luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec–lipiec 2020 r. do 31 marca br. do dyrektora macierzystej szkoły.

Deklarację można złożyć w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail sekretariatu szkoły sekretariat@zs5.elk.pl

Wzory deklaracji do pobrania:

Deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – Formuła 2012 (klasy czwarte, stary egzamin – kwalifikacje jednoliterowe) .pdf

Deklaracja dla ucznia, słuchacza lub absolwenta szkoły – Formuła 2017 (nowy egzamin – kwalifikacje dwuliterowe) .pdf


Uwaga osoby, które chcą dokonać wglądu do prac egzaminacyjnych

Ze względu na wprowadzony na terenie kraju stan zagrożenia epidemicznego, okręgowe komisje egzaminacyjne nie mają obecnie możliwości przeprowadzania wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych (w części pisemnej – do zadań i udzielonych odpowiedzi; w części praktycznej – do kart oceny oraz, w przypadku egzaminu w modelu ‘d’ lub ‘dk’, dodatkowo do dokumentacji). Zdający, którzy chcieliby dokonać wglądu, mogą od 20 marca br. przesyłać do OKE (na adresy podane na stronach internetowych każdej komisji) stosowne wnioski, natomiast terminy wglądów zostaną wyznaczone przez dyrektorów OKE po wycofaniu stanu zagrożenia epidemicznego i powróceniu szkół i placówek edukacyjnych do funkcjonowania w standardowym trybie.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 18 marca 2020 r. dotycząca egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzonego w sesji styczeń – luty 2020 r. – Formuła 2012 oraz Formuła 2017 .pdf