Obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w „Medyku”

26 października, 2019

23.10.2019 roku w Szkole Policealnej w Ełku uczniowie klasy 3E wzięli udział w wydarzeniu „Medyk bez granic”. Impreza zorganizowana została w ramach XI edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. W roku 2019 hasło przewodnie Warmińsko-Mazurskiego Tygodnia Kariery brzmi „Wielokulturowość kapitałem przyszłości”.

Temat wielokulturowości omówił dr S. Marcinkiewicz, który w swoim wykładzie starał się odpowiedzieć na pytanie, czy z tym zjawiskiem wiąże się dla jednostki i społeczeństwa więcej szans czy zagrożeń.

Uczestnicy spotkania mieli także okazję wysłuchać występu pani K. Kostko grającej na cymbałach wileńskich, czyli instrumencie, który wywodzi się z Wileńszczyzny – obszaru, przed wojną zamieszkiwanego przez Polaków, Białorusinów, Żydów, Rosjan i Litwinów. Część teoretyczną zakończył prowadzony przez Dyrektora Szkoły pana R. Wyrwasa panel dyskusyjny, w trakcie którego własnymi doświadczeniami związanymi ze zderzeniem się z obcą kulturą, obyczajami czy językiem podzielili się zaproszeni goście: J. Zalewska, B. Wawreszuk oraz A. Matuk.