Ełk, tu czytam –wędrowne książki. Edycja II

23 październik, 2019

Dzięki działającemu przy Zespole Szkół nr 5 w Ełku Stowarzyszeniu Plejada ełccy seniorzy otrzymali kolejną pulę książek do czytania. Większość nowo zakupionych egzemplarzy jest wydanych powiększoną czcionką umożliwiającą czytanie bez męczenia oczu. Grant jest możliwy do realizacji dzięki współfinansowaniu ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Miasto Ełk. Przedstawiciele stowarzyszenia po konsultacjach z seniorami realizują zakupy. Następnie z udziałem młodzieży – wolontariuszy z ZS5 w Ełku rozprowadzają książki do klubów i stowarzyszeń zrzeszających lokalnych seniorów. Wymiany książek na półkach odbywają się co kilka tygodni. Dobra współpraca z przedstawicielami seniorów bezpośrednio realizującymi wypożyczenia i wspierającymi te działania zaowocowała kolejną edycją grantu Ełk, tu czytam – wędrowne książki.

Grant przewiduje również trwającą do końca października zbiórkę książek bookcrossingowych (chętni mogą je dostarczać do biblioteki ZS5 w Ełku), które wraz z zakupionymi krzyżówkami zostaną dostarczone bezdomnym. Mamy nadzieję, że będą przyjemną rozrywką na wydłużające się wieczory.

W tej edycji grantu księgozbiór został wzbogacony o 95 nowości, z czego 50 egzemplarzy jest wydanych dużym drukiem. Książki można nieodpłatnie wypożyczać z półek znajdujących się w siedzibie Stowarzyszenia w Zespole Szkół nr 5 w Ełku (ul. Sikorskiego5) oraz z półek w klubach i stowarzyszeniach seniorów: Klub Seniora Senior+ przy ul. Piłsudskiego 8 w Ełku oraz w Stowarzyszeniu Byłych Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Bakałarz” w kamienicy przy ul. Małeckich 3. Od października b.r. dzięki życzliwości Stowarzyszenia „Srebrne Pokolenie” również członkowie Klubu „Ploteczka” (ul. Piękna 21) mogą korzystać z tych lektur. Wędrowne książki młodzież z ZS5 w Ełku dostarcza również do Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza z siedzibą w Ełku.

Wykaz wędrownych książek jest dostępny na stronie internetowej www.bibliotekazs5elk.pl w zakładce nowości, którą sukcesywnie uzupełniamy recenzjami czytelników.

Grant Ełk, tu czytam – wędrowne książki. Edycja II to promocja czytelnictwa w naszym mieście oraz ułatwienie dostępu do książek poprzez dostarczenie ich do domu na telefoniczne lub elektroniczne zamówienie (tel.: 87 6102331 – prosić bibliotekę lub e-mail: biblioteka@zs5.elk.pl), a także zachęta do ćwiczenia umysłu. Realizacja grantu umożliwia rozwijanie współpracy różnych grup społecznych: młodych wolontariuszy, seniorów i czytających bezdomnych. Dziękujemy wszystkim za wsparcie naszych działań i za pomoc w jego realizacji.

Skip to content