Requiescat in pace

3 sierpnia, 2019

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci Edmunda Czepułkowskiego, emerytowanego nauczyciela przedmiotów zawodowych, który z Zespołem Szkół nr 5 w Ełku był związany w latach 1951-1982.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie składają pracownicy Zespołu Szkół nr 5 w Ełku.