Komunikat Dyrektora Szkoły

8 kwietnia, 2019

W dniu 08.04.2019 w Zespole Szkół nr 5 w Ełku rozpoczął się Strajk Pracowników Oświaty. W związku z tym zmianie ulega organizacja pracy szkoły. Prosimy uczniów i rodziców o stałe monitorowanie planu lekcji i komunikatów Dyrektora Szkoły.

Z poważaniem
– Kazimierz Czepułkowski, Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Ełku