Światowy Dzień Zdrowia 2019

6 kwietnia, 2019

Światowy Dzień Zdrowia jest obchodzony 7 kwietnia (od 1948r. w rocznicę powołania Światowej Organizacji Zdrowia). Ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na wybrany problem związany ze zdrowiem publicznym. Co roku poświęcony jest innej tematyce, która podkreśla priorytetowy obszar problemów w zakresie zdrowia publicznego na świecie.

Tematem obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2019 jest uniwersalny zasięg i dostęp do opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej.

Głównym założeniem jest skupienie uwagi na konieczność zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do powszechnej opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie, który obejmuje pełne spektrum usług potrzebnych przez całe życie – od promocji zdrowia po profilaktykę, leczenie, rehabilitację i opiekę paliatywną.

Ten dzień jest jedną z wielu możliwości komunikowania się specjalistów w zakresie znaczenia równości w usługach opieki zdrowotnej. Pracownicy służby zdrowia mają do odegrania ważną rolę w kampanii, pomagając decydentom w dziedzinie zdrowia poznać potrzeby w zakresie opieki, zwłaszcza na poziomie opieki zdrowotnej

Więcej informacji w komunikacie opracowanym przez Światową Organizację Zdrowia na Światowy Dzień Zdrowia 2019:
world-health-day-2019
world-health-day

Uniwersalna ochrona zdrowia to cel numer jeden WHO. Kluczem do osiągnięcia tego jest zapewnienie, że każdy może uzyskać opiekę, której potrzebuje, kiedy jej potrzebuje, w samym sercu społeczności.

We wszystkich krajach i regionach świata są dokonywane postępy w tym zakresie, ale miliony ludzi nadal nie mają dostępu do opieki zdrowotnej. Miliony nadal zmuszone są wybierać między opieką zdrowotną, a innymi codziennymi wydatkami, takimi jak jedzenie, odzież, a nawet dom.

Dlatego WHO koncentruje się na powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym na tegoroczny Światowy Dzień Zdrowia, 7 kwietnia.

Co chcemy osiągnąć poprzez kampanię?

Ta kampania ma na celu pomóc ludziom lepiej zrozumieć, co oznacza powszechne ubezpieczenie zdrowotne – jakie usługi i wsparcie powinny być dostępne i gdzie. Zapewnimy materiały wizualne, które pomogą ludziom, którzy mają dostęp do wysokiej jakości, niedrogiej opieki zdrowotnej, aby zrozumieć, jak wygląda życie ludzi bez niej i popierać równy dostęp do opieki dla wszystkich i w każdym miejscu.

Ważną rolę do odegrania w kampanii mają pracownicy służby zdrowia, pomagając decydentom w dziedzinie zdrowia rozpoznać, czego ludzie potrzebują w zakresie opieki, szczególnie na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej.

Kampania stanowi również okazję dla ministrów zdrowia i innych decydentów rządowych do podjęcia działań w celu wyeliminowania luk w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w swoich krajach, a także podkreślenia postępów, które już zostały poczynione.

Na Światowy Dzień Zdrowia opublikujemy coroczną publikację danych WHO na temat zdrowia, Raport Statystyki Zdrowia Świata. Raport będzie zawierał informacje na temat trendów zdrowotnych w konkretnych obszarach, takich jak zdrowie noworodków i dzieci, choroby niezakaźne, zagrożenia zdrowia psychicznego i środowiska, a także dane dotyczące powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i systemów opieki zdrowotnej.

Światowy Dzień Zdrowia 2019 przypada między Światową Konferencją na temat Podstawowej Opieki Zdrowotnej, która odbyła się w Astanie w Kazachstanie w październiku 2018 r., a spotkaniem wysokiego szczebla w sprawie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, które odbędzie się na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ we wrześniu 2019 r.

Zdrowie jest prawem każdego człowieka. Czas na zdrowie dla wszystkich.

Wiemy, że powszechne ubezpieczenie zdrowotne jest możliwe, niech się stanie!

Powszechne ubezpieczenie zdrowotne oznacza, że wszyscy ludzie mają dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, których potrzebują, kiedy i gdzie ich potrzebują, bez trudności finansowych.

Co najmniej połowa ludzi na świecie nie otrzymuje potrzebnych im usług zdrowotnych.

Każdego roku około 100 milionów ludzi jest zmuszanych do skrajnego ubóstwa z powodu wydatków na zdrowie.

Zdrowie jest prawem człowieka; każdy powinien mieć informacje i usługi, których potrzebuje, aby dbać o własne zdrowie i zdrowie swoich rodzin.

Jakość, dostępność podstawowej opieki zdrowotnej jest podstawą powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Niebezpieczna i niska jakość usług opieki zdrowotnej kosztuje rocznie miliardy dolarów, musimy zrobić więcej, aby poprawić jakość i bezpieczeństwo usług zdrowotnych na całym świecie.

Podstawowa opieka zdrowotna powinna być pierwszym poziomem kontaktu z systemem opieki zdrowotnej, w którym osoby fizyczne, rodziny i społeczności otrzymują większość swojej opieki zdrowotnej – od promocji i profilaktyki po leczenie, rehabilitację i opiekę paliatywną – jak najbliżej miejsca zamieszkania i pracy.

W istocie podstawowa opieka zdrowotna polega na opiece nad ludźmi i pomaganiu im w poprawie ich zdrowia lub utrzymaniu dobrego samopoczucia, a nie tylko leczeniu pojedynczej choroby lub stanu.

Podstawowa opieka zdrowotna obejmuje większość twoich potrzeb zdrowotnych przez całe życie, w tym usługi takie jak badania przesiewowe pod kątem problemów zdrowotnych, szczepionki, informacje o tym, jak zapobiegać chorobom, planowanie rodziny, leczenie długotrwałych i krótkoterminowych chorób, koordynacja z innymi poziomami opieki i rehabilitacja.

Podstawowa opieka zdrowotna jest opłacalnym i sprawiedliwym sposobem świadczenia usług zdrowotnych i pomaga krajom w osiągnięciu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

System opieki zdrowotnej z silną podstawową opieką zdrowotną zapewnia lepsze wyniki zdrowotne, jest opłacalny i poprawia jakość opieki.

Pracownicy służby zdrowia mają do odegrania kluczową rolę w kształceniu pacjentów w zakresie dbania o swoje zdrowie, koordynowania opieki i popierania potrzeb swoich pacjentów kierowników placówek służby zdrowia i decydentów.

Pracownicy podstawowej opieki zdrowotnej mają stałe i zaufane relacje ze swoimi pacjentami i znają historię ich zdrowia; znajomość pełnego obrazu pomaga poprawić ich opiekę i oszczędza pieniądze.

Pracownicy podstawowej opieki zdrowotnej znają tradycje, kultury i praktyki swoich społeczności, czyniąc je niezbędnymi podczas wybuchu lub sytuacji nadzwyczajnej.

Aby zdrowie stało się rzeczywistością, potrzebujemy: osób i społeczności, które mają dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, aby dbały o własne zdrowie i zdrowie swoich rodzin; wykwalifikowani pracownicy służby zdrowia zapewniający wysokiej jakości opiekę skoncentrowaną na ludziach; oraz decydenci zobowiązani do inwestowania w podstawową opiekę zdrowotną.

Kilka działań, które możesz podjąć już dziś:

  • Przekazuj swoje potrzeby, opinie i oczekiwania lokalnym decydentom, politykom, ministrom i przedstawicielom innych osób.
  • Dokonaj niezbędnego rozgłosu, aby upewnić się, że potrzeby zdrowotne społeczności są brane pod uwagę priorytetowo na poziomie lokalnym, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych.
  • Zaproś organizacje społeczeństwa obywatelskiego, aby pomogły zwiększyć potrzeby społeczności wobec osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki.
  • Podziel się swoimi doświadczeniami jako pacjenta za pomocą mediów.
  • Organizuj działania, takie jak fora dyskusyjne, debaty polityczne, koncerty, marsze i wywiady, aby zapewnić ludziom możliwość interakcji z ich przedstawicielami na temat UHC (Universal health coverage – Powszechne Ubezpieczenie Zdrowotne) za pośrednictwem mediów i mediów społecznościowych.

Szkolny Wolontariat