Deklaracje na egzamin zawodowy sesja czerwiec-lipiec 2019

6 lutego, 2019

Uwaga uczniowie i absolwenci!

Termin składania deklaracji na sesję egzaminacyjną czerwiec-lipiec 2019 r. upływa 18 lutego 2019 r. Deklarację zainteresowani uczniowie otrzymają od wychowawców lub mogą pobrać ze strony szkoły.

Jednocześnie informujemy, iż osoby które zgłosiły się na egzamin i przystąpiły do sesji styczeń-luty 2019 r. będą mogły zgłosić się na egzamin poprawkowy w sesji czerwiec-lipiec 2019 r. składając deklarację w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o wynikach egzaminu zawodowego tj. od 22 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r.

Osoby, które nie zgłosiły się (nie były obecne) na egzamin w sesji styczeń-luty 2019 r. mogą przystąpić do egzaminu dopiero za rok.