Projekt „Zwolnieni z Teorii”

20 listopada, 2018

Zmiany w biznesie i nowe rozwiązania technologiczne wymagają zespołów kreatywnych i gotowych na zmiany ludzi. Pracodawcy szukają u kandydatów do pracy praktycznego doświadczenia, inicjatywy i zaangażowania społecznego. Teoria zdobyta w szkole w obecnych czasach to za mało…. Pracodawcy chcą  ludzi zaangażowanych, kreatywnych, samodzielnych.

Udział w Projekcie „Zwolnieni z Teorii” uczy pracy w zespole, zarządzania czasem, negocjacji. Dodatkowo uwrażliwia młodych ludzi, bo realizują projekty społeczne, a nie biznesowe. Projekt od początku do końca prowadzą sami uczniowie. Nie tylko układają jego założenia, ale także rozmawiają ze sponsorami i troszczą się o źródła finansowania. Nauczyciel pełni rolę tutora.

Szkoła średnia to doskonały okres, żeby ruszyć z własną inicjatywą. Młodzi ludzie mają głowę pełną pomysłów, a zarazem większą skłonność do ryzyka. Zachęcenie ich do udziału w projekcie może więc przynieść doskonałe rezultaty. W naszej szkole w projekt „ Zwolnieni z Teorii” zaangażowali się już uczniowie klas 4R, 3E, 1R, 1E, 1I oraz 2H. To oni wzięli edukację w swoje ręce.

Więcej informacji: https://zwolnienizteorii.pl/edukacja/ oraz nauczyciel Alicja Mirkowicz.