List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

9 listopada, 2018

Szanowni Rodzice i Opiekunowie Prawni,

w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych. Prosimy o zapoznanie się z listem Minister Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego klikając na poniższy link.

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych (pdf)