Uczniowie na zajęciach edukacyjnych w Muzeum Historycznym w Ełku

31 października, 2018

W czwartek 25 pazdziernika uczniowie klasy IIE i II L1 pod opieka Pani Cecylii Łojewskiej, Alicji Mirkowicz i Anny Pazdej zwiedzili Muzeum Historyczne  w Ełku. Klasa IIE zapoznała się z dawnymi wierzeniami. Tematem spotkania były czary, mary i uroki. Scenariusz i opracowanie merytoryczne pozwoliło uczniom na lepsze zrozumienie wierzeń oraz poznanie tradycji i zwyczajów społeczności regionalnej. Klasa IIL1 z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości brała udział w poznaniu polskich symboli narodowych – flaga, godło i hymn. Spotkanie w muzeum pozwoliło na uzyskanie odpowiedzi, dlaczego godłem Polski jest orzeł i czy zawsze miał on koronę. Klasa IIL1 poznała historię i znaczenie polskich symboli narodowych. Wizyta w Muzeum Historycznym rozwinęła postawę  obywatelską i patriotyczną.