Youth vote for Europe

11 października, 2018

Od września 2018 r., dzięki wsparciu finansowemu programu Erasmus+, nasza szkoła rozpoczyna realizację kolejnego projektu w sektorze Edukacji szkolnej, akcja 2 – projekty Współpracy szkół. Projekty współpracy szkół (KA229) polegają na współdziałaniu szkół z różnych krajów nad wspólnym tematem bądź problemem do rozwiązania. Projekty mają wzmacniać potencjał szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom. Projekty mają wspierać międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu promowania wartości związanych z tolerancją i włączeniem społecznym.

Przez 2 lata wspólnie z Niemcami, Włochami i Irlandią będziemy pracować nad projektem „Youth vote for Europe”.

Na stronie szkoły na bieżąco będą ukazywać się informacje na temat realizacji projektu. Zapraszamy do śledzenia działań projektowych, a zainteresowanych uczniów do udziału w projekcie.

Urszula Karwel, szkolny koordynator projektu