Spotkania z rodzicami

13 września, 2018

Dyrektor Zespołu Szkół nr 5 w Ełku zaprasza na wywiadówki rodziców/prawnych opiekunów uczniów klas pierwszych, które odbędą się 14.09.2018 r. (piątek) godz. 16.00.

  • 1E – sala 69
  • 1I – sala 71
  • 1L – sala 85
  • 1R – sala 86

Po wywiadówkach rodzice/prawni opiekunowie zostaną przeszkoleni z obsługi dziennika lekcyjnego, a także będą mieli możliwość wypełnienia ankiety dotyczącej szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. Prosimy o liczne przybycie.

Link do ankiety: Ankieta do rodziców szkolny program wychowawczo-profilaktyczny – wrzesień 2018