Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”

13 czerwca, 2018

Informujemy, iż od 25.05.2018 obowiązują nowe przepisy o ochronie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”.

Administrator Danych Osobowych, którym jest Zespół Szkół nr 5 w Ełku, ustanowił Inspektora Ochrony Danych, do którego kontakt znajduje się poniżej:

e-mail: dane.osobowe.elk@gmail.com

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze <– kliknij, aby otworzyć