Requiescat in pace

4 czerwca, 2018

Z głębokim żalem przyjmujemy wiadomość o śmierci Sławomira Kozłowskiego, długoletniego Nauczyciela wychowania fizycznego i Trenera, związanego z Zespołem Szkół nr 5 w Ełku od 1979 roku. Pamiętamy Go jako towarzyskiego, zarażającego pogodą ducha Kolegę i Przyjaciela. Otwarty, serdeczny, taktowny, autentyczny, z poczuciem humoru – takim zapisał się we wspomnieniach kilku pokoleń uczniów.

Wszyscy zachowamy Go we wdzięcznej pamięci. Żegnaj, Sławku. Będzie nam Cię bardzo brakowało.