DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI – piętnasta edycja programu odbędzie się 21 marca 2018 r.

8 marca, 2018

Dzień przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:

  • odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy weryfikującej plany edukacyjne,
  • zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
  • pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu,
  • doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
  • zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Linki do dokumentów do pobrania:

Więcej informacji na stronie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości https://dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl/

oraz na stronie biblioteki  http://www.bibliotekazs5elk.pl/index.php?p=1_134_Og-lnopolski-Dzie-Przedsi-biorczo-ci