Stypendium im. Jana Pawła II

7 lutego, 2018

Uczniowie, którzy w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 średnią ocen 4,75 i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie

lub którzy są laureatami konkursów i olimpiad (również sportowych) przynajmniej na szczeblu wojewódzkim z jednoczesną minimalną średnią ocen 4,0 oraz minimalną dobrą oceną z zachowania

lub inni spełniający kryteria Regulaminu proszeni są o odbieranie wniosków od nauczycieli: w czytelni p. Julity Koronkiewicz lub p. Doroty Kawałko lub p. Jarosława Chmielewskiego. Wypełnione wnioski należy oddać najpóźniej do 20 lutego do w/w osób.